Innosign je partnerom projektu Financial Signs (Finančné posunky) financovaného z programu Erasmus+. Tento európsky projekt je zameraný na rozvoj školení finančných zručností pre nepočujúcu mládež v rakúskom posunkovom jazyku, maďarskom posunkovom jazyku, talianskom posunkovom jazyku, slovenskom posunkovom jazyku a medzinárodnom posunkovom jazyku.

Projekt má tri hlavné zložky:

  • Klikateľná mapa: Vytvárame digitálnu mapu zobrazujúcu finančné služby, školenia a informácie dostupné pre nepočujúcich v posunkovom jazyku. Mapa zahŕňa osvedčené postupy v Rakúsku, Maďarsku, Taliansku a na Slovensku.
  • Súbor videonástrojov: Vytvárame animované videá v národných posunkových jazykoch, ktoré vysvetľujú 10 rôznych tém o finančných zručnostiach. Videá sú plne prístupné so posunkovaním, titulkami, textami v jednoduchom jazyku a zoznamom posunkovej slovnej zásoby.
  • Školenia v rámci zmiešaného vzdelávania: Vyvíjame školenie o finančných zručnostiach pre nepočujúcich pracovníkov s mládežou. Zahŕňa týždenný seminár a pilotné školenie so 40 nepočujúcimi mladými ľuďmi.

V Innosign prispievame svojimi odbornými znalosťami v oblasti animácie posunkového jazyka a prístupného elektronického vzdelávania, aby sme pomohli vytvoriť súbor videonástrojov a online školiace materiály. Financial Signs spája naše silné stránky v oblasti posunkového jazyka, technológií a vzdelávania s cieľom posilniť postavenie nepočujúcej mládeže.