Účastníci z radov zamestnancov múzeí a galérií absolvovali všetkých 6 modulov pilotného školenia ART&SIGNS. Získali cenné informácie o kultúre Nepočujúcich, posunkovom jazyku a rôznych aspektoch života Nepočujúcich.

Teraz sú schopní ľahko privítať Nepočujúcich návštevníkov v múzeách a galériách a poskytnúť im lepší prístup a komunikáciu. Nepočujúci sa tak budú cítiť vítaní a môžu si naplno užiť návštevu kultúrnych inštitúcií.

Na záver pilotného školenia sme účastníkom odovzdali osvedčenia o absolvovaní. AHOJ TV natočila priebeh školenia, aby sme mohli šíriť povedomie o tejto užitočnej aktivite.

Po pilotnom školení využijeme materiály a spätnú väzbu na zlepšenie školiacich materiálov. Po zdokonalení ich zverejníme, aby mohli pracovníci múzeí a galérií v celej Európe využívať výhody školenia.

Veľmi si vážime účasť zamestnancov na tomto pilotnom školení a veríme, že iniciatíva ART&SIGNS významne prispeje k inklúzii a prístupnosti kultúry pre nepočujúcich ľudí v celej Európe.