Dňa 27. novembra 2023 v Košiciach a 30. novembra 2023 vo Veľkom Šariši sa uskutočnil piaty a šiesty modul pilotného školenia ART&SIGNS. Účastníci si zopakovali základy posunkového jazyka z predchádzajúcich modulov, napríklad prstovú abecedu alebo posunky na pozdrav a predstavovanie.

Potom sa oboznámili s pokročilou slovnou/posunkovou zásobou z oblasti umenia a kultúry v posunkovom jazyku. Naučili sa základné pokročilé termíny z oblasti výtvarného umenia, sochárstva, architektúry a ďalších tém.

Precvičovali si používanie novej slovnej/posunkovej zásoby v jednoduchých vetách a dialógoch. Zamerali sa aj na praktické situácie pozdravu alebo poskytovania informácií o exponátoch s využitím naučených zručností.

Zamestnanci múzeí a galérií tak prostredníctvom opakovania a nových poznatkov získali cenné kompetencie na efektívnu komunikáciu s nepočujúcimi návštevníkmi. Veria, že vďaka pilotnému školeniu ART&SIGNS budú môcť nepočujúcim predstaviť svet umenia a kultúry v ich vlastnom jazyku.

Košice, 27. novembra 2023

  

Veľký Šariš, 30. novembra 2023