Tretí modul pilotného školenia ART&SIGNS sa 6. novembra v Košiciach a 9. novembra vo Veľkom Šariši zameral na priblíženie kultúry a histórie nepočujúcich.

Účastníci sa oboznámili so základnými udalosťami v histórii nepočujúcich a ich boji za uznanie posunkového jazyka. Diskutovalo sa o špecifikách kultúry nepočujúcich, ich identite a hodnotách. Pochopili, že nepočujúci majú svoju vlastnú bohatú kultúru a tradície ovplyvnené ich vizuálnym prístupom ku svetu.

Dôležitou témou bolo porovnanie kultúry nepočujúcich a počujúcich – ich spoločné črty, ale aj rozdiely v komunikácii a vnímaní sveta. Lektori priblížili významné osobnosti z radov nepočujúcich, ktoré sa presadili vo filmovom priemysle, umení, športe či vede.

Získané vedomosti o histórii a kultúre nepočujúcich pomôžu zamestnancom múzeí a galérií lepšie porozumieť tejto komunite návštevníkov a vytvoriť pre ňu inkluzívnejšie prostredie.

Pochopenie rozdielov v komunikácii a vnímaní sveta u nepočujúcich je kľúčom k ich úspešnej integrácii a zmysluplnému dialógu medzi komunitami nepočujúcich a počujúcich v kultúrnych inštitúciách.

Pilotné školenie tak prispelo k väčšiemu pochopeniu kultúry a identity nepočujúcich. Účastníci sa tešia, že môžu tieto poznatky využiť v praxi a prispieť k inkluzívnejšiemu prostrediu v múzeách a galériách.

Košice, 6. 11. 2023

Veľký Šariš, 9. 11. 2023