Dňa 20. októbra 2023 v Košiciach a 2. novembra 2023 vo Veľkom Šariši sa konal druhý modul pilotného školenia pre pracovníkov múzeí a galérií v rámci projektu ART&SIGNS zameraný na komunikáciu s nepočujúcimi návštevníkmi.

Účastníci sa oboznámili so základmi verbálnej a neverbálnej komunikácie a osobitostiam komunikácie nepočujúcich. Diskutovalo sa o výzvach a rizikách verbálnej komunikácie s nepočujúcimi a účastníci dostali cenné tipy, ako zlepšiť vzájomné porozumenie.

Dôraz bol kladený na aktívne počúvanie, rešpekt, trpezlivosť a používanie jednoduchých viet pri komunikácii s nepočujúcimi návštevníkmi.

Okrem komunikačných zručností sa preberali aj stratégie a opatrenia pre väčšiu inklúziu a prístupnosť múzeí a galérií, ako napríklad zabezpečenie tlmočníkov do posunkového jazyka či organizovanie špeciálnych podujatí pre nepočujúcich.

Zamestnanci múzeí a galérií ocenili najmä praktický prístup pilotného školenia ART&SIGNS. Tešia sa, že získané poznatky čoskoro využijú pri práci s nepočujúcimi návštevníkmi a pomôžu im efektívnejšie komunikovať a sprístupniť im svet umenia a kultúry.

Košice, 20. októbra 2023

Veľký Šariš, 2. novembra 2023