V rámci projektu financovaného z programu Erasmus+ “Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti nepočujúcich dospelých prostredníctvom inovatívnych metodík” (IDEAL) sa 16. – 17. mája 2023 uskutočnilo prvé pracovné stretnutie. Partneri zo Slovenska, Talianska, Českej republiky, Španielska a Maďarska sa zišli na dvojdňovom podujatí, ktoré hostil hlavný koordinátor Innosign v Prešove.

Cieľom tohto prvého nadnárodného projektového stretnutia bolo predstaviť partnerské organizácie, zosúladiť postupy riadenia projektu, prediskutovať pracovné balíky a očakávané výsledky a nadviazať kontakty medzi spolupracovníkmi.

Počas intenzívnych stretnutí partneri načrtli potreby komunity nepočujúcich vo svojich krajinách a poskytli spätnú väzbu k plánovaným výstupom projektu vrátane príručky, učebných osnov, osvetových videí a webovej platformy. Identifikovali sa možnosti pilotného využitia inovatívnych metodík výučby a zvýšenia informovanosti zdravotníckych pracovníkov.

Hoci rozpočtové obmedzenia, otázky prístupnosti a objasnenie časového harmonogramu predstavovali výzvy, stretnutie podporilo ducha spoločného riešenia problémov, ktoré budú pokračovať. Kľúčové budú otvorené komunikačné kanály medzi partnermi.

Úspešný začiatok projektu, ktorý sa uskutočnil 16. – 17. mája, položil pevné základy partnerstva na nasledujúce dva roky projektu. Sledujte ďalšie aktuálne informácie, ako sa budú realizovať pracovné balíky a ako sa budú uvádzať do života výsledky. Cieľom je zvýšiť zdravotnú gramotnosť nepočujúcich dospelých prostredníctvom inovatívnych prístupov a inkluzívnych osvedčených postupov.