Innosign, ktorej zakladateľom a riaditeľom je Marek Kanaš, si dala za cieľ prinášať inovatívne riešenia pre rozvoj komunity posunkujúcich na Slovensku aj v rámci EÚ.

Marek Kanaš ako sám nepočujúci s posunkovým jazykom ako materským jazykom chápe dôležitosť prístupu k informáciám a vzdelaniu v posunkovom jazyku. Založil preto Innosign s víziou sveta, v ktorom budú mať nepočujúci rovnaké príležitosti ako počujúci.

Ako riaditeľ vedie Innosign s bohatými skúsenosťami v riadení, ktoré získal na rôznych pozíciách. V rokoch 2017-2021 pôsobil ako projektový manažér v DeafStudio, kde riadil množstvo národných aj medzinárodných projektov. Dodnes sa naďalej podieľa na projektoch DeafStudio ako partner. Od roku 2018 do 2021 bol členom predstavenstva Európskej únie nepočujúcej mládeže (EUDY).

Počas viac ako 5 rokov riadil rôzne európske a slovenské projekty zamerané na komunitu nepočujúcich a posunkujúcich.

Ako riaditeľ okrem iného zorganizoval najväčšie európske tábory pre nepočujúce deti a mladých ľudí na Slovensku v rámci EUDY a SAKMN (Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich) v rokoch 2017 a 2018, ktoré pod jeho vedením zaznamenali rekordnú účasť.

Hlavným zameraním Innosign pod vedením Mareka je poskytovanie komplexnej podpory organizáciám pôsobiacim v komunite posunkujúcich na Slovensku a v EÚ. Ide napríklad o pomoc v oblasti HR, logistiky, odstraňovania komunikačných bariér či projektového manažmentu.

Innosign tiež zabezpečuje odborné vzdelávacie materiály pre posunkujúcich prostredníctvom partnerstiev. Spolupracoval na množstve vzdelávacích projektov programu Erasmus+.

Poslaním Innosign je podporovať rast komunity posunkujúcich na Slovensku a v EÚ odstraňovaním prekážok a prispievaním k ich plnohodnotnému rozvoju poskytovaním komplexnej podpory.

https://www.linkedin.com/in/marek-kanas/