Innosign sa nedávno zúčastnila na pôsobivom dvojdňovom 1. nadnárodnom projektovom stretnutí (TNM) zameranom na inklúziu v environmentálnom aktivizme. Na podujatí, ktoré 18. – 19. októbra v holandskom Groningene organizovala holandská organizácia Turkoois, sa stretli mládežnícke skupiny a partnerské organizácie z celej Európy.

Zúčastnili sa na ňom partnerské organizácie:

 • Turkoois (Holandsko) – hostiteľ
 • Innosign (Slovensko)
 • equalizent (Rakúsko) – koordinátor
 • SignCoders (Maďarsko)
 • European Union of the Deaf Youth (Belgicko)

Zo strany Innosign sa stretnutia zúčastnili riaditeľ Marek Kanaš a manažérka sociálnych médií a projektová pracovníčka Diana Majerčáková. Cieľom bolo riešiť záležitosti a úlohy spoločne s partnerskými organizáciami.

Program zahŕňal témy:

 • Predstavenie cieľov projektu
 • Plánovanie kampaní
 • Vývoj webových stránok/aplikácií
 • Testovanie
 • Riadenie projektu
 • Šírenie informácií
 • Spoznávanie sa a nadväzovanie kontaktov
 • Prehliadka zariadení Turkoois
 • Prehliadka kaviarne Luhu vlastnenej nepočujúcimi
 • Miniworkshopy

Innosign sa teší na toto spoločné dobrodružstvo, ktoré sľubuje, že bude zaujímavé pre všetkých zúčastnených.

Celé podujatie sa sústredilo na zabezpečenie dostupnosti environmentálnych informácií a možností aktivizmu v posunkovom jazyku a v ľahko čitateľných formátoch. Otvorenie týchto oblastí pre nepočujúcu a posunkujúcu mládež umožňuje ich plnú účasť a využíva ich energiu a nápady na riešenie súčasných ekologických problémov.

Zapojenie spoločnosti Innosign do tohto podujatia je príkladom jej odhodlania podporovať nepočujúcu a posunkujúcu mládež, zabezpečiť, aby bol ich hlas vypočutý, a naplno využiť ich potenciál na dosiahnutie pozitívnych zmien.