Innosign sa nedávno v dňoch 21.-24.09.2022 zúčastnila školenia na tému “Let’s talk about mental health” v Bratislave. Toto školenie organizovala národná agentúra Slovensko a trvalo štyri dni. Bolo určené pre psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, študentov a projektových manažérov.


Manažér junior Oliver Krajčír sa rozhodol zúčastniť, pretože téma duševného zdravia je pre ich cieľovú skupinu nepočujúcich veľmi dôležitá. Nepočujúci majú momentálne obmedzený prístup k informáciám a podpore v tejto oblasti a Innosign chce zlepšiť ich informovanosť a podporu.

Innosign bola nadšená z možnosti zúčastniť sa tohto školenia a získať nové poznatky o duševnom zdraví, ktoré môže sprostredkovať nepočujúcim. Počas školenia stretla mnoho zaujímavých ľudí a odborníkov. Spoločne sa venovali rôznym témam, ako je aktuálna situácia v oblasti duševného zdravia, sociálne a mentálne aspekty, kyberšikana, sexting a ďalšie.

Osobitne hodnotné bolo pre Innosign vystúpenie občianskeho združenia IPčko, ktoré poskytuje psychologickú pomoc a prevenciu. Z ich prezentácie získala Innosign cenné informácie a rady pre prácu s nepočujúcimi.

Celé školenie pre Innosign veľmi obohatilo a inšpirovalo k vytvoreniu projektu o duševnom zdraví špeciálne pre nepočujúcich. Veríme, že získané poznatky využijeme pri odovzdaní projektu Erazmus+, v ktorom využijeme informácie pre komunitu nepočujúcich a posunkujúcich vďaka školeniu v prospech a prispejeme k lepšiemu duševnému zdraviu posunkujúcich. Školenie bolo prvým krokom v tejto snahe a Innosign sa teší na budúce aktivity.