Zástupcovia spoločnosti Innosign sa nedávno zúčastnili na druhom nadnárodnom stretnutí projektu CPI2.0 (Career Path Inclusive 2.0), ktoré sa konalo 7. – 8. septembra 2023 v Turíne v Taliansku. Stretnutie hostil náš partner Istituto dei sordi di Torino (IST). 

Pripojili sa k nemu partneri z celej Európy, vrátane DeafStudio (Slovensko), equalizent (Rakúsko), Turkoois (Holandsko) a zástupcov Innosign (Slovensko).

Na produktívne dvojdňové stretnutie do Turína pricestovali riaditeľ Innosign Marek Kanaš a projektový manažér junior Oliver Krajčír. Medzi najdôležitejšie udalosti nášho tímu patrili:

  • Prehliadka zariadení IST a získanie informácií o ich programoch na podporu komunity nepočujúcich v Taliansku.
  • Vedenie hodnotiaceho zasadnutia doteraz vytvorených videí o kariérovom prieskume. Získali sme spätnú väzbu od všetkých partnerov na základe zasadnutí s ich pracovnými a fokusovými skupinami. To nám pomôže zlepšiť videá pri ich finalizácii.  
  • Účasť na dynamickom brainstormingu s cieľom vytvoriť obsah pre moduly vzdelávacieho programu, ktoré vytvorí spoločnosť Innosign v oblasti stratégií kariérového poradenstva a hodnotenia. 
  • Zosúladenie s celým projektovým tímom ďalších krokov a časového harmonogramu pre pilotovanie učebných osnov odbornej prípravy a dokončenie zostávajúcich výstupov.

Pokrok dosiahnutý na tomto stretnutí nám dodal energiu a tešíme sa na pokračovanie našej práce, ktorá posilní postavenie nepočujúcej mládeže v celej Európe. Ďakujeme IST za to, že nás v Turíne hostila! 

Projekt CPI2.0 vstúpil do svojho posledného roka. Spoločnosť Innosign je motivovaná prinášať úderné výsledky vrátane videí o hľadaní kariéry a vzdelávacích osnov pre kariérových poradcov, ktorí pracujú s Nepočujúcou mládežou. Veríme, že tento projekt má veľký potenciál zlepšiť výsledky v oblasti zamestnanosti pre komunitu Nepočujúcich.

https://www.facebook.com/reel/3608094992759865