INNOSIGN je spolupartnerom v ďalšom projekte Inkluzívna profesijná dráha 2.0 – Career Paths Inclusive 2.0 (CPI 2.0) 👨‍🏭👨‍⚕️👩‍✈️👩‍🌾👩‍🔧👨‍⚖️

Webovú stránku nájdete tu https://careerpathsinclusive.eu
Facebook: https://www.facebook.com/careerpathsinclusive

Hlavným cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať prostredníctvom digitálnych multimediálnych nástrojov kariéry poradenstva pre Nepočujúcich mladých ľudí v posunkovom jazyku. Nepočujúca mládež má svoje ciele a predstavy o svojom budúcom povolaní. Vďaka Inkluzívnej profesijnej dráhe sú plne informovaní pri výbere budúceho povolania. Je možné ich použiť v integračných a odborných školách🏫👩🏼‍🏫, aj v organizáciách, ktoré ponúkajú služby v zamestnanosti, poradenstve a podpory v celej strednej Európe. Nástroje sú k dispozícii v Rakúskom🇦🇹, Českom🇨🇿, Slovenskom🇸🇰 a Nemeckom🇩🇪 posunkovom jazyku👐🏻. Sú rovnako dostupné v nemeckom🇩🇪, českom🇨🇿 a slovenskom🇸🇰 písanom jazyku.

Pokračovaním projektu Inkluzívna profesijná dráha (CPI) je ďalší projekt Inkluzívna profesijná dráha 2 – Carrer Paths Inclusive 2 (CPI 2.0), budú k dispozícii ďalšie dva nové posunkové a dva písané jazyky – taliančina🇮🇹 a holandčina🇳🇱. INNOSIGN je hlavným zodpovedným za kvalitu riadenia projektu CPI 2.0, koordinátorom je equalizent z Rakúska.

Projekt Inkluzívna profesijná dráha – Carrer Paths Inclusive 2.0 👨‍🏭👩‍🌾👩‍🔧👨‍⚕️👩🏼‍🏫 je financovaný z programu Erasmus+.