Robíme to inovatívne, odborne a s ohľadom na ich čo najkvalitnejší rozvoj.

Inovatívne a produktívne riešenia pre rozvoj posunkujúcich

PODPORA PRE POSUNKUJÚCICH A INKLÚZIA V PRAXI

Poskytujeme komplexnú podporu organizáciám rôzneho typu, združujúcich posunkujúcu mládež a dospelých, ako sú občianske združenia, neziskové organizácie a pod. Naše referencie siahajú na európsku aj domácu úroveň. Máme bohatú prax v oblasti riadenia ľudských zdrojov aj v oblasti logisticko-technických riešení.

Niekedy sa stáva, že organizácia nepočujúcich posunkujúcich je malá a má isté ťažkosti rozbehnúť sa alebo má problémy s komunikáciou s počujúcou protistranou a potrebuje pomoc. Vtedy prichádzame my.

Porozumenie je našou výsadou. Ak organizácia trpí nedostatkom pracovníkov pri realizácii úloh či projektov, je možné obrátiť sa na nás. Vieme zabezpečiť nepočujúceho posunkujúceho projektového manažéra, služby rozvoja organizácie, odstraňujeme bariéry v komunikácii, ponúkame projektový manažment a konzultácie projektových zámerov, taktiež sa snažíme nájsť riešenia náročnosti time manažmentu zapojených pracovníkov v organizáciách.  Pre vašu organizáciu a pracovníkov poskytujeme odbornú a efektívnu podporu.

Venujeme sa aj počujúcej spoločnosti.

 

Sme otvorení projektovému partnerstvu v oblastiach, v ktorých sa cítime „doma“, a to sú témy nepočujúci, posunkový jazyk, inklúzia a pod. Ak zo strany počujúcich príde požiadavka na vytvorenie inkluzívneho prostredia či projektu, sme pripravení zabezpečiť poradenstvo a konzultácie aj v tejto oblasti.

Vzdelávame.

Venujeme sa vzdelávaniu a tréningom osobnostného rozvoja mladých a dospelých posunkujúcich, či už nepočujúcich, nedoslýchavých, ľudí so sluchovým postihnutím alebo aj tlmočníkov. Zameriavame sa tiež na školy pre nepočujúcich, ktoré navštevujú posunkujúci študenti a žiaci.

Zabezpečujeme odborné edukatívne materiály. Inovatívne.
 

Naše riešenia vieme zabezpečiť vďaka zahraničným partnerom v rámci programu Erasmus+, zameraného na vzdelávanie, a iných projektov či spolupráce s rôznymi organizáciami, s ktorými sme spolupracovali na mnohých vzdelávacích projektoch už v minulosti.

NAŠA MISIA

Podporujeme rôzne skupiny, neziskové organizácie a občianske združenia mladých a dospelých ľudí, ktorí sú posunkujúci. Do tejto kategórie patria nepočujúci, nedoslýchaví, tlmočníci a tiež mladí ľudia, ktorí majú rôzne iné zdravotné postihnutia a ovládajú posunkový jazyk.

V dnešnej dobe majú mladí a dospelí ľudia obohacujúce nápady, no pri ich realizácii by niekedy prijali sprevádzanie a podporu. A preto sme tu my. Chceme im byť nablízku, podporiť ich a pomôcť im, aby prekonali ťažkosti pri realizácii svojich cieľov. Rozumieme im a ponúkame naše dlhoročné skúsenosti s projektovým riadením domáceho aj zahraničného charakteru. Máme skúsenosti s realizáciou mnohých projektov od začiatočnej fázy až po úspešné ukončenie.

Naším zámerom je vytvoriť inovatívne a produktívne riešenia pre rozvoj posunkujúcich. Naša firma sa snaží podporiť mladých a dospelých posunkujúcich v raste a v rozvoji, pomôcť odovzdať mladým, dospelým a organizáciám tie správne nástroje potrebné na ich rast. Ďalšia cesta, pokračovanie je potom na nich. Tak to zobrazuje naše logo – niekoľko spoločných krokov, potom je potrebné vykročiť samostatne. Zelená farba je symbolom rastu, rozvoja a priania úspechov. Toto je vízia našej spoločnosti, ktorú chceme rozvíjať. Byť partnermi posunkujúcich a tiež organizácií, ktoré s posunkujúcimi (spolu)pracujú.

Naše služby:

  • Projektové riadenie (project management)
  • Projektová kancelária (project office)
  • Poskytovanie technológie/techniky na riešenie problémov
  • Konzultácie organizácie a inklúzie pre mladých a dospelých posunkujúcich a nepočujúcich

Našou cieľovou skupinou sú mladí a dospelí posunkujúci, ktorým pomáhame rásť, rozvíjať sa, podporujeme ich aktivity a odstraňujeme prekážky alebo bariéry, s ktorými sa stretávajú v rôznych skupinách a organizáciách.

Charakterizuje nás súslednosť, ktorá vedie k naplneniu cieľa. Presne v duchu loga našej firmy, ktoré symbolizuje postupné kroky vedúce k dosiahnutiu mét.

 

Robíme to inovatívne, odborne a s ohľadom na ich čo najkvalitnejší rozvoj.

Kontaktujte nám

info(@)innosign.eu