Innosign je hrdá na to, že je súčasťou nového projektu IDEAL – Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti nepočujúcich dospelých prostredníctvom inovatívnych metodík. Cieľom tejto iniciatívy financovanej z programu Erasmus+ je riešiť nedostatok prístupných zdravotných informácií pre komunitu nepočujúcich v celej Európe.

V rámci projektu IDEAL sa vyvinú vzdelávacie materiály a metodiky prispôsobené nepočujúcim dospelým, vrátane:

  • komplexnú príručku pre pedagógov o zvyšovaní zdravotnej gramotnosti
  • zmiešaný vzdelávací program kombinujúci inovatívne interaktívne metódy
  • osvetové videá vytvorené nepočujúcimi dospelými v posunkovom jazyku
  • webovú platformu so všetkými materiálmi a videami navrhnutými tak, aby boli prístupné
  • vzdelávacie podujatia pre zdravotníckych pracovníkov o komunikácii s nepočujúcimi pacientmi

Vytváraním cielených zdrojov a školení v posunkovom jazyku sa IDEAL snaží posilniť postavenie nepočujúcich dospelých, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o svojom zdraví. To prispieva k väčšej sociálnej inklúzii, lepšej pohode a lepším zdravotným výsledkom.

Tešíme sa, že na tejto novej vplyvnej iniciatíve môžeme spolupracovať s partnerskými organizáciami zo Slovenska, Talianska, Španielska, Českej republiky a Maďarska. Projekt IDEAL je spolufinancovaný z programu Erasmus+ a bude prebiehať v rokoch 2023 až 2025.