Cieľom projektu ART&SIGNS je vyškoliť pracovníkov múzeí a poskytnúť im základné jazykové a technické zručnosti, aby mohli v múzeách privítať nepočujúcich návštevníkov.

ART&SIGNS je terénny projekt programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorý sa začal v novembri 2021 na 24 mesiacov.