Dňa 24. januára 2024 sa v zasadačke Mestského úradu vo Veľkom Šariši konala záverečná konferencia projektu ART&SIGNS.

Projekt ART&SIGNS trval 2 roky a 3 mesiace s cieľom vyškoliť pracovníkov múzeí a poskytnúť im základné jazykové a technické zručnosti na privítanie nepočujúcich návštevníkov. Na konferencii sa zúčastnili rôzne organizácie, firmy, inštitúcie, regionálne úrady, mestá, sprievodcovia múzeí, recepcie, informačné a turistické centrá.

Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky 2-ročného Erasmus+ projektu ART&SIGNS – e-learning, video slovníky posunkov a praktické tipy na sprístupnenie expozícií nepočujúcim návštevníkom. Po prezentácii nasledovala diskusia o možnej budúcej spolupráci po skončení projektu.

Predstavili sme analýzu potrieb nepočujúcich návštevníkov a zamestnancov múzeí, ktorá tvorila základ pre vytvorenie vzdelávacích materiálov. Vzdelávacie materiály boli použité školiteľmi na pilotných školeniach pracovníkov múzeí s cieľom pripraviť ich na privítanie nepočujúcich návštevníkov.

Ďalším výsledkom je webová stránka projektu, ktorá zahŕňa vzdelávacie materiály a video slovník s približne 630 posunkami zo partnerských krajín, vrátane nových posunkov vytvorených na Slovensku v spolupráci so SNEPEDA a DeafStudio. Všetky jazyky, video posunky a natočené videá spolu tvoria viac než 2 500 videí v posunkových jazykoch partnerských krajín. Tieto posunky obsahujú aj dvojité otočenia o 60 a 90 stupňov, ako aj vety. Nové slovenské posunky pridávame na stránkach Instagram a Facebook Innosign. Nájdete ich tiež na webovej stránke ART&SIGNS.

Diskutovali sme aj o možnostiach ďalšej spolupráce. Viacero múzeí prejavilo záujem o zapojenie nepočujúcich sprievodcov, ktorí boli vyškolení v rámci predchádzajúceho Erasmus+ projektu MADE, ktorý bol vedený DeafStudio a ktorý podporoval a vyučoval nepočujúcich, aby sa stali sprievodcami múzeí. Veríme, že vďaka vzdelávaniu zamestnancov múzeí v projekte ART&SIGNS dôjde k úspešnému prepojeniu týchto dvoch projektov.

Tieto dva projekty sa spoja a spolupracujú, keď nepočujúci sprievodcovia vedia pracovať a múzeá majú záujem ich prijať. Týmto spôsobom sa oba projekty splnili svoje úlohy. To znamená, že v budúcnosti sa tieto dva projekty spoja a možno tento rok niektoré múzeá občasne usporiadajú veľké aktivity s nepočujúcimi sprievodcami.

Riaditeľ Innosign Marek Kanaš sa srdečne poďakoval mestu Veľký Šariš za poskytnutie priestorov pre konferenciu a pilotné školenie. Ocenil aj výbornú spoluprácu počas celej doby trvania projektu.

Poďakovanie patrí aj Východoslovenskej galérii za umožnenie uskutočniť pilotného školenia v priestoroch galérie. Veríme, že vytvorené vzdelávacie materiály pomôžu múzeám a galériám vo vytváraní inkluzívneho prostredia pre nepočujúcich návštevníkov.

Projekt ART&SIGNS sa tak úspešne ukončil 31.1.2024. Innosign bude aj naďalej informovať o aktivitách spojených s nepočujúcimi sprievodcami a múzeami.