Innosign, organizácia podporujúca mladých nepočujúcich a nepočujúcich dospelých a používateľov posunkového jazyka na Slovensku, sa nedávno zúčastnila na záverečnom nadnárodnom stretnutí projektu ART&SIGNS v talianskej Perugii, ktoré sa konalo 11. – 12. decembra 2023.

Marek Kanaš sa ako riaditeľ Innosign a koordinátor projektu ART&SIGNS zúčastnil na dvojdňovom osobnom stretnutí, ktoré organizovala talianska partnerská organizácia TUCEP. Diana Majerčáková, projektová pracovníčka Innosign, sa k časti stretnutia pripojila na diaľku cez Zoom.

Medzi hlavné body programu patrilo preskúmanie konečných verzií kľúčových výsledkov projektu – učebných osnov, e-learningovej platformy a video slovníkov. Partneri tiež diskutovali o pilotnom testovaní školiacich materiálov a pripravovali sa na nadchádzajúce multiplikačné podujatie a záverečné aktivity zamerané na šírenie informácií o projekte. Preskúmali sa administratívne a finančné záležitosti, keďže projekt vstupuje do svojich posledných mesiacov.

Marek a Diana poďakovali partnerským organizáciám za spoluprácu počas dvojročného trvania projektu. Pracovná skupina usilovne pracovala na vývoji inovatívnych zdrojov, ktoré majú nepočujúcemu publiku v celej Európe sprístupniť umenie, kultúru a múzeá.

Do oficiálneho termínu ukončenia projektu, ktorým je 31. január 2024, zostáva už len niečo vyše dvoch mesiacov a zostáva ešte niekoľko úloh na zabezpečenie úspešného ukončenia projektu ART&SIGNS. Boli však položené základy pre trvalý vplyv a udržateľnosť výstupov projektu aj po skončení obdobia financovania.

Innosign je hrdý na to, že zohral kľúčovú úlohu pri pilotovaní tejto zmysluplnej iniciatívy na podporu inklúzie a prístupnosti v sektore umenia a kultúry na Slovensku. Tešíme sa na pokračovanie nášho úsilia o vytvorenie inkluzívnejších kultúrnych zážitkov pre všetkých.