Sviatočné obdobie je skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad uplynulým rokom a s nádejou sa pozrieť do budúcnosti. V Innosign sme vďační za zmysluplnú prácu, ktorú sme spoločne vykonali na podporu používateľov posunkového jazyka a budovanie inkluzívnejšieho sveta v roku 2023.

Ako zakladateľ a riaditeľ Innosign Marek Kanaš sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí s nami v uplynulom roku spolupracovali a prispeli k nášmu poslaniu. Práve vďaka vášmu nadšeniu, odbornosti a odhodlaniu sme mohli inovovať a pozitívne meniť životy mnohých ľudí. Je mi cťou, že sa môžem učiť a rásť po boku takejto talentovanej komunity.

Nech v tomto sviatočnom období zažijete ducha Vianoc cez hlbších spojení, radostných chvíľ a času stráveného s blízkymi. Keď sa zamýšľame nad rokom 2023, som plný optimizmu pre rok 2024 a pokrok, ktorý môžeme spoločne dosiahnuť aj v novom roku.

Dúfajme, že v roku 2024 budeme budovať nové vzťahy, objavovať nové príležitosti a pracovať na pokroku pre nepočujúcich a používateľov posunkového jazyka v Európe aj vo svete. Táto cesta si vyžaduje neustále porozumenie, tvorivosť a jednotu medzi všetkými ľuďmi.

Ďakujeme vám, že ste boli súčasťou našej komunity a pomáhali ste napĺňať našu víziu v uplynulom roku. Prajeme vám krásne Vianoce, keď budeme smerovať k roku 2024!

S úctou,
tím Innosign