Dňa 11. októbra 2023 sa v Košiciach a 19. októbra 2023 vo Veľkom Šariši konal prvý modul pilotného školenia pre pracovníkov múzeí v rámci európskeho projektu ART&SIGNS. Pilotného školenia sa zúčastnilo 20 pracovníkov múzeí a galérií z celého Slovenska.

Cieľom úvodného modulu bolo oboznámiť účastníkov so základnými princípmi prístupnosti a inklúzie pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. Lektori Mgr. Beáta Lipovská a Marek Kanaš priblížili potreby ľudí so zrakovým, sluchovým, mentálnym a telesným postihnutím a poskytli praktické tipy, ako tieto potreby naplniť v prostredí galérií a múzeí.

Veľká časť modulu bola venovaná potrebám nepočujúcich návštevníkov a efektívnej komunikácii v slovenskom posunkovom jazyku. Účastníci mali možnosť vyskúšať si základné posunky a naučiť sa, ako čo najlepšie privítať a komunikovať s nepočujúcimi klientmi.

Lektori zdôraznili potrebu rešpektovania individuálnych potrieb každého návštevníka a poskytovania informácií zrozumiteľným spôsobom. Diskutovalo sa aj o dôležitosti popisu podmienok prístupnosti jednotlivých objektov, aby si návštevníci vedeli vopred overiť, či sú pre nich vhodné.

Účastníci pilotného školenia ocenili najmä praktický prístup k témam prístupnosti a inklúzie. Mnohí sa prvýkrát stretli s problematikou komunikácie s nepočujúcimi osobami a získali nový pohľad na to, ako môžu svoje inštitúcie sprístupniť čo najširšiemu okruhu návštevníkov. Tešia sa na ďalšie moduly vzdelávania v rámci projektu ART&SIGNS.

Košice, 11. októbra 2023

Veľký Šariš, 19. októbra 2023