Innosign sa zúčastnil na prvom nadnárodnom stretnutí projektu Financial Signs, ktoré sa konalo 5. – 6. apríla 2023 v Budapešti (Maďarsko). Táto nová iniciatíva programu Erasmus+ je zameraná na budovanie finančných zručností nepočujúcej mládeže v celej Európe s využitím vzdelávacích zdrojov v posunkovom jazyku.

Innosign ako slovenský partner s nadšením spolupracuje na tomto inovatívnom projekte, ktorý posilňuje postavenie mladých nepočujúcich ľudí. Na dvojdňovom úvodnom stretnutí sa riaditeľ Innosign Marek Kanaš a junior projektový manažér Oliver Krajčír spojili s partnermi, aby zosúladili víziu projektu Financial Signs.

“Bolo neoceniteľné osobne sa stretnúť s našimi európskymi partnermi, keďže začíname túto spoločnú cestu,” uviedol Kanaš. “Radi by sme prispeli odbornými znalosťami innosign v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre komunitu nepočujúcich.”

V rámci projektu bude Innosign zodpovedný za:

– Zhromažďovanie príkladov dobrej finančnej praxe pre nepočujúce osoby na Slovensku, ktoré budú zvýraznené na interaktívnej mape.
– Podporu pri vypracovaní finančných vysvetliviek a zoznamov slovíčok s cieľom zabezpečiť kultúrnu relevantnosť.
– Uskutočnenie fókusových skupín s nepočujúcou mládežou a pilotných vzdelávacích seminárov na Slovensku.
– prispievanie ako vedúci pracovného balíka k učebným osnovám a modulom odbornej prípravy.
– Vedenie činností riadenia kvality v rámci celého projektu.
– Šírenie výsledkov projektu na národnej úrovni s cieľom zvýšiť informovanosť slovenskej komunity nepočujúcich.

Medzi kľúčové výsledky pre Innosign patrili:

– Spoznanie rôznych pracovných balíkov a úlohy Innosign pri zhromažďovaní príkladov dobrej finančnej praxe na Slovensku. Tie na interaktívnej mape upozornia na finančné služby a nástroje dostupné pre nepočujúcich Slovákov.
– Poskytnutie príspevkov k usmerneniam pre finančné vysvetlivky a zoznamy slovíčok. Innosign podporí výrobu videí, aby sa zabezpečila kultúrna relevantnosť.
– Diskusia o nápadoch na zapojenie nepočujúcej mládeže a organizácií komunity nepočujúcich ako pridružených partnerov. Innosign uskutoční fókusové skupiny a pilotné školenie.

Prostredníctvom Financial Signs chce Innosign posilniť prístup nepočujúcej mládeže na Slovensku k zdrojom finančnej gramotnosti. Účasťou na tejto iniciatíve spolupráce môže Innosign uplatniť svoje odborné znalosti a zároveň sa učiť osvedčené postupy z celej Európy. Organizácia sa teší na ďalší rozvoj projektu Financial Signs v priebehu 30 mesiacov.