Innosign s potešením oznamuje, že Oliver Krajčír sa pripojil k nášmu tímu ako projektový manažér junior. Vo veku len 20 rokov je Oliver možno najmladším členom nášho tímu. Napriek tomu však prináša pôsobivé množstvo vedomostí a skúseností, ktoré budú pre našu spoločnosť neoceniteľné.

Vo svojej novej funkcii bude Oliver viesť niekoľko európskych projektov v rámci spoločnosti Innosign a zabezpečovať ich včasné dokončenie, dodržanie rozpočtu a najvyššieho možného štandardu. Bude úzko spolupracovať s našimi skúsenými projektovými manažérmi v partnerských organizáciách, aby sa učil z ich skúseností a rozvíjal svoje zručnosti v tejto oblasti.

Aj v takom mladom veku Oliver preukázal svoje schopnosti ako kompetentný a cieľavedomý. Zúčastnil sa na rôznych vzdelávacích projektoch na Slovensku a v rámci programu Erasmus+. Oliver plynule ovláda niekoľko posunkových a písaných jazykov, čo bude v jeho novej úlohe v Innosign veľmi dôležité. Jeho zmysel pre detail bude kľúčový pri zabezpečovaní úspechu našich projektov.

Vo vyhlásení Innosign riaditeľ a majiteľ Marek Kanaš uviedol: “Sme nadšení, že sa Oliver pripojil k nášmu tímu a tešíme sa na jeho pozitívny vplyv na našu spoločnosť. Máme plnú dôveru v jeho schopnosť vyniknúť vo svojej novej úlohe. Sme odhodlaní podporovať jeho rast a rozvoj v rámci našej spoločnosti.”

Pridajte sa k nám a srdečne privítajte Olivera Krajčíra na začiatku jeho cesty v Innosign!