Cieľom tohto projektu s Career Paths Inclusive je snaha zabezpečiť o viacjazyčnú stránku, ktorá má byť k dispozícii hlavne pre Nepočujúcich🧏‍♀️.

Môžete si to všimnúť na webovej stránke: www.CareerPathsInclusive.eu
alebo na kanáli 🎥 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDsoQ2-89_hL1kIX3tzNAsA

Tam nájdete rôzne jazykové prístupy, nielen v písanej forme, ale aj v posunkovanej forme 👐🏻.

To znamená, že vďaka spolupráci na webovej stránke je dostupný náš jazyk – slovenčina, ale aj slovenský posunkový jazyk 👐🏻, ktorý je prínosom pre Nepočujúcich🧏‍♂️ na Slovensku🇸🇰. Sú tam rôzne videá 🎥 o povolaniach.

🫱🏻‍🫲🏼Spolupartneri:
Equalizent Schulungs und Beratungs GmbH 🇦🇹, DeafStudio o.z. 🇸🇰, Istituto dei Sordi di Torino 🇮🇹, Dennis Hoogeveen Consultancy 🇳🇱, Innosign 🇸🇰