Innosign zabezpečoval projektové riadenie pre DeafStudio v rámci tohto projektu.

Ciele projektu:

Zabezpečiť prístup a účasť študentov so sluchovým postihnutím prostredníctvom návrhu a vývoja školiaceho balíka, ktorý podporuje zručnosti v oblasti kódovania / robotiky, ktorý sa integruje do všetkých oblastí STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).

Predpoklad projektu:

Vývoj vzdelávacieho programu, ktorý zavádza robotiku a kódovanie pre ľudí s poruchou sluchu, bude riešiť potrebu práva na prístup a účasť zanedbávanej skupiny na príležitosti na vzdelávanie, zabezpečí ich účasť a začlenenie na digitalizovanom trhu práce, ako aj zvýšiť dostupnosť, rovnosť, vzdelávanie a odbornú prípravu.

Podrobnosti o projekte

Webová stránka klienta:

https://deafstudio.net/robotics4deaf/

Autorské práva:

https://robotics4deaf.eu