Innosign zabezpečoval projektové riadenie pre DeafStudio v rámci tohto projektu.

MADE – Múzejné a umelecké vzdelávanie pre posilnenie postavenia nepočujúcich je projekt ERASMUS+ pre mládež. Začal sa vo februári 2019 a trvá 24 mesiacov. Do projektu je zapojených osem partnerov zo šiestich európskych krajín (Írsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko).
Cieľom projektu je vyvinúť model vzdelávania, ktorý by vyškolil mladých nepočujúcich vo veku od 18 do 35 rokov, aby sa stali sprievodcami nepočujúcich návštevníkov múzeí. To vedie k väčšiemu začleneniu mladých Nepočujúcich do spoločnosti a do práce. Zároveň sa múzeá stanú atraktívnejšími pre nepočujúce publikum. Projekt sa zaoberá diverzifikáciou interpretačných nástrojov a postupov, priestorov a zbierok múzeí. Múzeá sa tak stávajú nástrojom inklúzie Nepočujúcich.

Zároveň sa múzeá stávajú atraktívnejšími pre nepočujúce publikum. Projekt sa zaoberá diverzifikáciou interpretačných nástrojov a postupov, priestorov a zbierok múzeí. Múzeá sa tak stávajú nástrojom na inklúziu Nepočujúcich.

Prečo sa zamerať na múzeá a umenie?

Ľudia nepotrebujú odborné vedomosti a vzdelanie, aby pochopili a vychutnali si umenie. Dôležité je samotné umenie. Keď sa mladí Nepočujúci vyškolia na sprievodcov múzeí, začnú sa oň zaujímať aj ostatní ľudia z komunity Nepočujúcich. Mení to vzťah medzi komunitou Nepočujúcich a komunitou múzeí. Vznikajú tak nové príležitosti a nové možnosti interpretácie umenia komunitou, ktorá komunikuje prostredníctvom vizuálneho jazyka.

Podrobnosti o projekte

Webová stránka klienta:

https://deafstudio.net/made/

Autorské práva:

https://www.madeproject.eu