Inkluzívna profesijná dráha 2 (Career Paths Inclusive 2) je pokračovaním projektu Career Paths Inclusive, projektu Erasmus+, ktorého cieľom je navrhnúť, vyvinúť a otestovať digitálne multimediálne nástroje profesijného poradenstva v posunkovom jazyku. Projekt podporuje a posilňuje postavenie nepočujúcich mladých ľudí pri plánovaní ich kariéry a hľadaní vhodného zamestnania.

Nepočujúce vzory predstavujú svoju kariéru v 40 videách v posunkovom jazyku. Okrem toho vytvoríme výukové videá v posunkovom jazyku na témy týkajúce sa uchádzania sa o zamestnanie (inzeráty, pracovný pohovor, životopis atď.). Videá sú s titulkami, animované a sprevádzajú ich texty v zrozumiteľnom jazyku. Vypracujeme aj podrobný kurz odbornej prípravy.

Naše partnerstvo zahŕňa organizácie z Rakúska a Slovenska z prvého projektu, ako aj nových partnerov z Talianska a Holandska. To znamená, že rozšírime naše existujúce nástroje a pridáme taliansky (LIS) a holandský (NGT) posunkový jazyk.