V dňoch 19.-20. februára 2024 sa v holandskom meste Groningen uskutočnilo úvodné 2-dňové stretnutie partnerov európskeho projektu Deaf Culture, Heritage and Diversity (DCHD). V preklade do slovenčiny „Kultúra, dedičstvo a rozmanitosť nepočujúcich“. Išlo o prvé nadnárodné stretnutie v rámci tohto 2-ročného projektu podporeného grantom z programu Erasmus+.

Stretnutie zorganizovala koordinačná organizácia Turkoois. Zúčastnili sa ho zástupcovia partnerských organizácií Turkoois, Equalizent, WITAF, Innosign a IST – Instituto dei Sordi di Torino.

Na podujatí reprezentovali spoločnosť Innosign Diana Majerčáková a Marek Kanaš.

Cieľom projektu DCHD je zvýšiť povedomie a porozumenie Nepočujúcej kultúre, dedičstvu a rozmanitosti medzi Nepočujúcou mládežou a pracovníkmi s mládežou. Prostredníctvom vzdelávacích materiálov a aktivít chce projekt posilniť zručnosti pracovníkov s Nepočujúcou mládežou pre efektívne vzdelávanie.

Počas stretnutia si partneri stanovili ciele, rozdelili úlohy a naplánovali ďalšie aktivity ako tvorbu prieskumov, vzdelávacích materiálov, evaluačný rámec či vizuálnu identitu projektu.

Účastníci odchádzali nadšení a motivovaní. Tešíme sa na ďalší rozvoj úspešného projektu. O jeho aktivitách vás budeme informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí Instagram a Facebook, ktoré čoskoro spustíme. Sledujte nás!

Projekt DCHD má potenciál výrazne prispieť k skvalitneniu vzdelávania Nepočujúcej mládeže v Európe.