Záverečná konferencia ART&SIGNS (2021-1-SK-01-KA220-000025799)

ART&SIGNS je vyškoliť pracovníkov múzeí a poskytnúť im základné jazykové a technické zručnosti, aby boli schopní privítať Nepočujúcich návštevníkov v múzeách.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu ART&SIGNS, ktorá sa uskutoční 24. januára 2024 od 9:00 do 13:00 na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši.

Na konferencii Vám predstavíme výsledky nášho projektu – on-line kurz, video slovníky posunkov a praktické tipy na sprístupnenie expozícií. Veríme, že tieto materiály pomôžu vytvoriť inkluzívne a prijímajúce prostredie pre nepočujúcich návštevníkov vo Vašich múzeách.

Program:

• Privítanie a úvod
• Prezentácia o ART&SIGNS
• Prezentácia video slovníkov ART&SIGNS v posunkových jazykoch
• Ukážka vzdelávacieho programu ART&SIGNS pre pracovníkov múzeí
• Diskusia s koordinátorom projektu, múzejníkmi a členmi komunity nepočujúcich, nepočujúcimi umelcami
• Otázky a odpovede

Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Mestského úradu Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

Parkovanie áut je možne, pri Základnej umeleckej škole vo Veľkom Šariši. Pri budove Mestského úradu nie je povolené parkovanie.

MAPA: Parkovanie pri MsÚ Veľký Šariš

Pre registráciu vyplňte formulár cez odkaz do 22.1.2024: https://forms.office.com/e/fA1E3JFnz9

Máme obmedzený počet miest, takže neváhajte a prihláste sa čo najskôr.

Tešíme sa na vašu účasť a na spoluprácu v prospech inkluzívnych múzeí a kultúrnych inštitúcií.

Plagát – ART&SIGNS Multiplier Event – konferencia + parkovisko

www.artsignsproject.eu