Dňa 20. novembra 2023 sa v Košiciach a 21. novembra 2023 vo Veľkom Šariši uskutočnil štvrtý modul výcviku pilotov ART&SIGNS. Tento modul bol venovaný základom posunkového jazyka, ktoré pracovníci múzeí a galérií potrebujú pri komunikácii s nepočujúcimi návštevníkmi.

Účastníci sa naučili prstovú abecedu a základy posunkovania na privítanie návštevníkov, predstavenie sa, poskytnutie informácií o múzeu alebo usmernenie v priestoroch. Naučili sa základy gramatiky posunkového jazyka, napríklad posunky na vyjadrenie otázky, negácie alebo dôrazu.

Precvičili si posunkovanie jednoduchých viet a zvládli základnú konverzáciu v posunkovom jazyku. Školitelia im vysvetlili, ako prispôsobiť komunikáciu vizuálnym potrebám nepočujúcich.

Pracovníci múzea ocenili najmä praktický nácvik posunkovania, ktorý im pomôže prekonať jazykovú bariéru pri komunikácii s Nepočujúcimi. Dúfajú, že nadobudnuté zručnosti čoskoro využijú vo svojej práci a prispejú k lepším zážitkom pre Nepočujúcich návštevníkov galérií a múzeí na Slovensku.

Košice, 20. novembra 2023

Veľký Šariš, 21. novembra 2023