V dňoch 5.-6. októbra 2023 sa v Prešove uskutočnilo 2. nadnárodné projektové stretnutie projektu Financial Signs. Cieľom stretnutia je zhodnotiť doterajší postup projektu a naplánovať ďalšie kroky.

Projekt FinSigns má za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť nepočujúcej mládeže prostredníctvom výučbových materiálov a kurzov v posunkových jazykoch. Partnermi v projekte sú organizácie z Rakúska, Talianska, Slovenska a Maďarska, ktoré pracujú s nepočujúcou mládežou.

Počas prvého roku projektu partneri vytvorili interaktívnu mapu dobrých príkladov finančných služieb pre nepočujúcich v celej Európe. Tiež pripravili sériu animovaných videí o základoch finančnej gramotnosti v piatich posunkových jazykoch.

Na stretnutí v Prešove sa partneri zamerajú na vyhodnotenie týchto výstupov. Zároveň naplánujú ďalšie kroky – prípravu vzdelávacieho programu pre mládežníckych pracovníkov, ktorí pracujú s nepočujúcou mládežou. Cieľom je, aby mohli efektívne využívať vytvorené materiály na zvýšenie finančnej gramotnosti nepočujúcich.

Projekt Financial Signs tak prispieva k väčšiemu zapojeniu nepočujúcej mládeže do spoločnosti a zvyšuje ich šance na pracovnom trhu. Veríme, že výsledky projektu pomôžu nepočujúcim mladým ľuďom lepšie sa orientovať vo finančnej oblasti a prijať zodpovedné finančné rozhodnutia.