Úlohou školenia ART&SIGNS v meste Jasy v Rumunsku 🇷🇴 (4.7. – 10.7. 2022) bolo prostredníctvom vzdelávacej aktivity dosiahnuť:

  • zvýšenie schopností zamestnancov a odborníkov partnerov aktívne pracovať s dospelými učiacimi sa;
  • vytvorenie nadnárodnej základnej skupiny so spoločným zmýšľaním;
  • zvýšenie kvality výsledkov a rovnorodosť nadnárodných výstupov.

Prostredníctvom školenia sa zvýšia schopnosti zamestnancov pracovať s dospelými učiacimi sa, vytvorí sa nadnárodná skupina kvalifikovaných školiteľov, ktorí si budú vymieňať postupy a skúsenosti, vzájomne hodnotiť prístupy v rámci projektu.

Školenie v Rumunsku bolo úspešne ukončené a všetky potrebné materiály sme vložili do kurikula. Za jeho pokračujúci vývoj do konca roka 2022 je TUCEP – IT 🇮🇹 vedúcou organizáciou spolu so siedmimi organizáciami zo SK 🇸🇰, IT 🇮🇹, CY 🇨🇾, RO 🇷🇴, NL 🇳🇱 a ES 🇪🇸. Potom bude táto skúšobná verzia kurikula využitá partnermi v každej krajine, aby vyškolili 15 pracovníkov svojich partnerských múzeí.