Vzdelávacie aktivity školenia ART&SIGNS v meste Jasy v Rumunsku 🇷🇴 (4.7. – 10.7. 2022) boli zamerané hlavne na témy:
1) komunikačné zručnosti očakávané od pracovníkov múzeí
2) črty kultúry nepočujúcich, ktoré treba zohľadniť pri komunikácii a práci s nepočujúcou osobou
3) prístupnosť a kultúra: aktívne porovnanie skúseností z partnerských krajín
4) metodiky, prístupy a zručnosti pre výučbu pracovníkov múzeí

Aktivity boli organizované vo forme spoločného vzdelávania – intenzívnej cesty a boli založené na dôkazoch a prípadoch, v ktorých boli zapojení nepočujúci školitelia/počujúci používatelia posunkového jazyka.