4.7. – 10.7. 2022 sa tím INNOSIGN zúčastnil školenia ART&SIGNS v meste Jasy v Rumunsku 🇷🇴. Organizovala ho naša partnerská organizácia ANPEDA 🇷🇴, ktorá spolu s innosign 🇸🇰 a DHC 🇳🇱 mala na starosti riadenie vzdelávacej aktivity a zber nápadov.

Účastníkmi boli nepočujúci školitelia/počujúci používatelia posunkového jazyka a zamestnanci partnerov (3 z každej krajiny, zo Slovenska 🇸🇰, Talianska 🇮🇹, Cypru 🇨🇾, Rumunska 🇷🇴, Holandska 🇳🇱 a Španielska 🇪🇸) so skúsenosťami s výučbou a kultúrnymi aktivitami a s národným posunkovým jazykom a medzinárodným posunkovaním.

Úlohou aktivít je vytvoriť nový model školenia a preniesť ho do kurikula, ktoré majú pracovníkom múzeí sprostredkovať základné jazykové a technické zručnosti, aby boli schopní privítať a sprevádzať nepočujúcich návštevníkov v múzeu. Viac fotografií nájdete na webovej stránke.