🎨🎭ART&SIGNS👐🏻 projektu sa 13. januára uskutočnilo online stretnutie TPM – Transnational project meeting (Nadnárodné projektové stretnutie). Zúčastnil sa ho aj koordinátor INNOSIGN – Marek Kanaš.

Toto stretnutie zorganizovala organizácia TUCEP z Talianska. Zúčastnilo sa ho ešte ďalších sedem organizácií zo Slovenska, Talianska, Cypru, Rumunska, Holandska a zo Španielska.

Tento projekt je financovaný cez Erasmus+.

Webstránka: https://www.artsignsproject.eu/sk/artsigns-sk/
Facebook: https://www.facebook.com/ArtSigns-project-100455386001240