Cieľom projektu 🎨🎭Art&Signs👐🏻 je:
▪️vyškoliť pracovníkov múzea
▪️poskytnúť im vedomosti a zručnosti
▪️poskytnúť inkluzívný prístup pre Nepočujúcich
▪️zapájať sa s umeleckými Nepočujúcimi so svojimi skúsenosťami
▪️podporiť sociálne začlenenie Nepočujúcich
▪️prijať, čo najviac Nepočujúcich návštevníkov
▪️vytvárať video-slovníky, ktoré obsahujú rôzne umelecké a kultúrne termíny pre 6 štátov v národných posunkových jazykoch
▪️vytvoriť platformu elektronické vzdelávanie (e-learning)

Projektové aktivity spolupracujeme z ôsmich organizácií:
Slovenska 🇸🇰, Cypru 🇨🇾, Talianska 🇮🇹, Holandska 🇳🇱, Rumunska 🇷🇴 a Španielska 🇪🇸.

Ďalšie informácie a videá v posunkovom jazyku nájdete na tejto adrese: https://www.artsignsproject.eu/sk/o-projekte/