Innosign má svoje Portfólio🗂:

🔸Inkluzívna profesijná dráha

🔸CPI 2.0 – Inkluzívna profesijná dráha 2

🔸ART&SIGNS – Prístupnosť umenia, kultúry a múzeí pre nepočujúcich

🔸Projekt Múzeá nepočujúcich

🔸Robotics4deaf

🔸MADE – Múzejné a umelecké vzdelávanie pre posilnenie postavenia nepočujúcich

🔸Spread the Signs 360

a budeme pokračovať v rozširovaní nášho portfólia, ktoré nájdete na našej webovej stránke: https://www.innosign.eu/sk/portfolio-sk/